Languages

March 2015

Anette frå HIFUS presenterte mastergradsoppgåver i Sogndal

Mar
09

HIFUS deltok på seminar frå masterstudentar i samhandling ved Høgsklen i Sogn og fjordane i slutten av 27de februar 2015.

Vi håpar på napp!

Norwegian Nynorsk
Posted By Anette read more

Anette from HIFUS presented projects for master students in Sogndal

Mar
09

HIFUS attended a seminar for Masterstudents in "Samhandling" in Sogndal in late February 2015. Hopefully, some students found it interesting and will contact us back :)

English
Posted By Anette read more

KONFERANSEN LYDEN AV MENNESKET

Mar
09

Den 11te og 12te februar 2015 arrangerte HIFUS ein konferanse der målet var samskaping for å utvikle morgondagens helseteneste. Omtrent 50 personar deltok, og konferansen var svært vellukka.

Publisitet: FIRDA 16/2-15 og NRK Radio 11/2 og 24/2

Bilete: Ei av forelesarane, Lisa Vivoll Straume, MIND (frå NRK).

Norwegian Nynorsk
Posted By Anette read more

The conference "The sound of human beings" (LYDEN AV MENNESKET)

Mar
09

On the 11th and 12th of February, we gathered people that works with different aspects of health and health managements at Haugland.

About 50 persons attended the conference.

Publicity: FIRDA 16/2-15 and NRK Radio 11/2 and 24/2

Photo: One of the lecturer at the conference. Lisa Vivoll Straume, MIND (from NRK).

English
Posted By Anette read more

HIFUS sitt årlege strategiseminar vart arrangert på Haugland 4de mars 2015

Mar
09

HIFUS arrangerte sitt årlege strategiseminar den 4de mars 2015. Nye og gamle prosjekt vart diskutert, og vegen vidare vart staka ut. Framtida ser lys ut!

 

Biletet: Tatt frå Naustet på Haugland

Norwegian Nynorsk
Posted By Anette read more

All forces joined for HIFUS

Mar
09

HIFUS arranged its' yearly strategy seminar at Haugland on the 4th of March 2015. Previous projects and new plans were discussed.

The future looks bright :)

Photo: Taken from "Naustet" at Haugland on this beautiful day.

English
Posted By Anette read more

May Hauken defended her PhD thesis in January 2015

Mar
09

May Hauken defended her thesis on the 6th of January 2015 on the KaNo-project (development av evaluation of a rehabilitation program for young cancer survivors, executed at Red Cross Haugland rehabilitation centre) HIFUS is proud to be part of the project.

Congratulations May! You did very well!

Photo: May with her supervisors and opponents.

English
Posted By Anette read more

May Hauken disputerte for PhD-graden i januar 2015

Mar
09

May Hauken forsvarte sin PhD-avhandling om KaNo-prosjektet (utvikling og evaluering av eit rehabiliteringsprogram for unge kreftpasientar, utført på Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter) 6 januar 2015 på ein framifrå måte. HIFUS er stolt av å vere ein del av prosjektet.

Gratulerer så masse til May!

Biletet: May med veiledarar og opponentar 6 januar 2015.

Norwegian Nynorsk
Posted By Anette read more

Pages