Languages

February 2013

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på e-mail, telefon eller ved personleg oppmøte!

Kontakt information:

HIFUS AS v/ Dagleg leiar Anette S. Bøe Wolff, PhD

Dale senter, 2 etasje
6963 Dale, Norge

e-mail: anette.wolff@staff.rcnuwc.no
telefonnr: 91623378

Norwegian Nynorsk

Contact us

Please do not hesitate to contact us if you have any questions. Contact us by e-mail, telephone or drop by our office!

Contact information:

HIFUS AS v/ Director Anette S. Bøe Wolff, PhD

Dale Centre, Second floor

6963 Dale, Norway

e-mail: anette.wolff@staff.rcnuwc.no

mobile 91623378

English

Prosjekt

 

Forsking på effekt av implementering av sjumilssteget i 5 kommunar

Prosjektleiar: Anette Wolff, HIFUS

Samarbeidspartar forsking: HIFUS og Norsk institutt for by og regionsforskning v/ Heidi Bergsli, PhD samfunnsgeografi

Forprosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond Vest

Periode: 2015-16

 

Norwegian Nynorsk

Projects

Forsking på effekt av implementering av sjumilssteget i 5 kommunar

Prosjektleiar: Anette Wolff, HIFUS

Samarbeidspartar forsking: HIFUS og Norsk institutt for by og regionsforskning v/ Heidi Bergsli, PhD samfunnsgeografi

Forprosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond Vest

Periode: 2015-16

 

English

Velkomen til HIFUS nettstad

Velkomen til HIFUS sine heimesider. 

HIFUS er ei forkorting for Haugland internasjonale forskings og utviklingssenter og er lokalisert på vestkysten av Norge. Desse sidene har som intensjon å informere deg om kven vi er, kva vi gjer, kva vi kan gjere og korleis du kan kontakte oss.

For ansatte i UWC Røde Kors Nordisk, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter eller Fjaler kommune: Kva kan HIFUS hjelpe deg med? 

Norwegian Nynorsk

Welcome to the HIFUS website

HIFUS is an acronym for Haugland International Research and Development Center and is located on the west coast of Norway. These pages are intended to inform you about who we are, what we do, what we can do, and how you can contact us.

For employees of UWC Red Cross Nordic, Red Cross Haugland Rehabilitation Centre or Fjaler Council: How can HIFUS help you?

English

Om oss

Haugland internasjonale forsking- og utviklingssenter (HIFUS) er eigd av Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter AS (RKHR), United World College Røde Kors Nordisk (UWC RCN) og Fjaler kommune, Norge, og har blitt danna for å stimulere til forsking, utvikling og innovasjon I områda helse, utdanning, internasjonalisering og miljø.

Norwegian Nynorsk

About Us

Haugland International research and development Centre (HIFUS) is owned by the companies Red Cross Haugland rehabilitation Centre (RKHR), United World College Red Cross Nordic (UWC RCN) and Fjaler municipality, Norway, and has been created to stimulate and aid research, development and innovation regarding health, education, internalization and environmental aspects.

English